ข่าวการศึกษา

เว็บ clubmarketingaragon.com ของเรารวบรวม คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ข่าวเกี่ยวกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ครู นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ รวมบทวิเคราะห์และรายงานพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาไทย และเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิดและความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ที่นี่