คอร์สเรียนจิตวิทยาฟรี

คอร์สเรียนจิตวิทยาฟรี เติมไฟให้ชีวิต

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน มาพบกับแอดมินเช่นเคยนะคะ วันนี้แอดมินมี คอร์สเรียนจิตวิทยาฟรี มาแนะนำค่ะ การที่ต้องอยู่บ้านนาน ๆ อาจทำให้เราเกิดสภาวะเครียดสะสมใช่มั้ยล่ะคะ การที่ต้องอยู่สถานที่เดิม ๆ ห้องเดิม ๆ อาจทำให้เราเกิดสภาวะเครียดต่าง ๆ และหากเราไม่หาทางแก้ไข อาจตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าในที่สุดได้ค่ะ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่ต้องพบเจอผู้คนและพูดคุยบ้าง เพื่อให้เราคุ้นชินกับผู้อื่น และถ้าหากพูดว่าจิตวิทยานั้น สำคัญอย่างไรในชีวิตเรา ต้องบอกได้ว่า ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์), อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม เอาล่ะค่ะมาดูคอร์สที่เราจะมาแนะนำทุกท่านกันเลยค่ะ

1. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment PIM

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในมิติของการเข้าใจตนเอง นำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมอีกด้วย

  • และถ้าหากทุกท่านเรียนไม่ต่ำกว่า 70% และสอบผ่านทุกบทเรียน จะได้รับเกียรติบัตรค่ะ

2. จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | Psychology and Daily Life CMU

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

  • ทุกท่านสามารถรับเกียรติบัตรได้ถ้าหากเรียนทุกบทเรียน และสอบผ่านเกิน 75% ค่ะ

3. จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth CMU

เป็นคอร์สจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

  • เข้าเรียนและทำบททดสอบไม่ต่ำกว่า 70% สามารถรับเกียรติบัตรได้เลยค่ะ

คอร์สเรียนจิตวิทยาฟรี นอกจากเป็นคอร์สเรียนฟรีและยังสามารถช่วยยกรับจิตใจให้ดีขึ้น แลเป็นการฟื้นฟูจิตใจจากความเครียดจาดเริ่มทั่วไป หรือจากการทำงานด้วยค่ะ หากเพื่อน ๆ สนใจ เรียนได้เลยนะคะ ไม่จำกัดเวลาคอร์ส และยังสามารถนำรวมกับเรซูเม่ ไว้ตอนสมัครงานได้อีกด้วยค่ะ

อ่านคอร์สเรียนฟรีอื่น ๆ : คลิ๊ก

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

THANK CREDIT : twilightvineyard.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o