เพิ่มทักษะการทำงาน

แนะนำคอร์ส เพิ่มทักษะการทำงาน จาก ม.เชียงใหม่

                คอร์ส เพิ่มทักษะการทำงาน สวัสดีค่ะทุกท่าน พบกับแอดมินอีกเช่นเคย ในยุคเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแบบนี้ การหาเงินเพียงช่องทางเดียว หรือการที่มีทักษะไม่มากเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นายจ้างนั้น พิจารณาเราในการขึ้นเงินเดือนมาก ๆ เลยค่ะ ยิ่งถ้าหากเราไม่มีทักษะอื่น ๆ ในการทำงาน การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ

แต่แอดมินต้องขอบอกก่อนนะคะว่า ถ้าเราสกิลมีไม่มาก เราผิดเหร ไม่ผิดเลยค่ะ แต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ มันก็ต้องทำให้เราขยันมากขึ้นจริง ๆ เพื่อปากท้อง และครอบครัวของเรา วันนี้แอดมินเลยรวบรวมคอร์ส เพื่อให้ทุกท่านได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ก็จะแนะนำหลักสูตรดี ๆ ของชาวมหาวิทยาลัยโซนภาคเหนือ อย่าง ม.เชียงใหม่นั่นเอง ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ก็ไปเรียนพร้อม ๆ กันเลยค่า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

  • การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy

เป็นคอร์สที่ได้สอนตั้งแต่ ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ประเมินคุณค่าสารได้อย่างถูกต้อง

ลิ้งค์สมัครเรียน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU010+2017/about

  • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน | Interpersonal Communication Skills in Workplace

รายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ในการทำงานโดยเฉพาะ มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ลิ้งค์สมัครเรียน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU040+2020/about

  • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Presentation Technique

เป็นคอร์สที่ได้พูดถึง หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ สามารถอธิบายหลักการ และสรุปสาระสำคัญของเทคนิค การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลิ้งค์สมัครเรียน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU017+2017/about

การแนะนำคอร์ส เพิ่มทักษะการทำงาน เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคอร์สที่แอดมินได้นำมารวบรวมเพ่อให้การทำงานของทุกท่านนั้น มีประสิทธิภาพและช่วยในการทำงานมากขึ้น ทั้งในส่วนของการนำเสนองาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อให้งาน นั้นบรรลุได้ตามเป้าหมาย หวังว่าคอร์สนี้ จะช่วยให้ทุกท่าน ทำงานกับองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ แนะนำคอร์สเรียนฟรีภาษาจีน

เครดิต twilightvineyard.com