Category: ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์โลก World History Encyclopedia เว็บ clubmarketingaragon.com ของเรามรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วโลก การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความรู้และการตีความประวัติศาสตร์ของเรา ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้รับความรู้พื้นฐานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับอดีตของมนุษย์ที่เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสร้างสังคมที่อยากรู้อยากเห็น เปิดใจกว้าง และยอมรับได้ในอนาคต

สงคราม

สงครามหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ สาเหตุของความขัดแย้ง ฉบับ2

วิธีหนึ่งในการดู สงครามหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ คือการสำรวจความขัดแย้งผ่านขอบเขต ของทฤษฎีการเบี่ยงเบนความสนใจ การเลือกของรัฐบาลอาร์เจนติน่าภายใต้ Galtieri เพื่อมีส่วนร่วมในความขัดแย้ง Falklands สามารถเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ว่าได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีการกระทำเบี่ยงเบนความสนใจ ทฤษฎีนี้ตั้งสมมติฐานว่า ‘การใช้กำลังทหารภายนอกโดยผู้นำเพื่อพัฒนาผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศของตน’ ภายในคำจำกัดความนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาต่อหมู่เกาะฟอล์คแลนด์สามารถเห็นได้อย่างไรในแง่นี้ เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาในช่วงต้นทศวรรษ 1980 นั้นล้มเหลว ดังที่ Peter…

ฟอล์คแลนด์

สงครามหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ สาเหตุของความขัดแย้งที่แตกต่างกัน ฉบับ1

ในหลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สงครามหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ มองว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก เพื่อทำความเข้าใจในสงครามฟอล์คแลนด์ เราต้องดูที่ภูมิภาคและเวลาที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้ง ในกรณีนี้คือศูนย์ความมั่นคงในภูมิภาคอเมริกาใต้ในทศวรรษ 1980 อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของภูมิภาคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยสิ้นเชิง เนื่องจากมหาอำนาจระดับภูมิภาคอื่นๆ ยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับสงครามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความขัดแย้งไม่ได้ทำให้สมดุลของอำนาจภายในภูมิภาคเสียไป การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนที่สุดของกลุ่มอาคารนี้คือการต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจที่ท่วมท้นซึ่งก่อกวนอเมริกาใต้ในทศวรรษ 1980 สหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินาเป็นเพียงผู้มีบทบาทหลักในบริบทของความขัดแย้ง แม้ว่าสหประชาชาติ…

เพลโต

ข้อโต้แย้งของเพลโต เพื่อการปกครองโดยปราชญ์กษัตริย์

ข้อโต้แย้งของเพลโต สำหรับข้อสรุปที่นักปรัชญาควรปกครองคืออะไร ? ข้อโต้แย้งของเพลโต คำจำกัดความของประชาธิปไตยเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจข้อโต้แย้งของเพลโตในการปกครองโดยนักปรัชญา ทุกวันนี้ รัฐสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตย ในแง่ที่ว่าประชาชนมีท่าทีในการบริหารรัฐ นับตั้งแต่สมัยของเพลโต มีการถกเถียงกันว่าประชาธิปไตยคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องการปกครองโดยเสียงข้างมาก หรือสิ่งที่เรียกว่า ‘ทัศนะของชาวแมดิสัน’ ที่ว่าประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองชนกลุ่มน้อย สำหรับเพลโต ทุกอย่างลงตัวถึงความหมายของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยคือ…

Chavin de Huántar

แหล่งโบราณคดียอดนิยม Chavin de Huántar

ประวัติของ Chavin de Huántar ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ Chavin de Huántar ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่เก่าแก่ที่สุดในเปรู โดยเดินเตร่สิ่งของต่างๆ บนเวทีก่อนอินคาตั้งแต่ 1200 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล ชาวชาวินและคนร่วมสมัยต่างใช้อิทธิพลของตนอย่างประสบความสำเร็จ…

Kuélap

Kuélap สุดยอดแหล่งโบราณคดี

Kuélap สุดยอดแหล่งโบราณคดี นักเดินทางต่างพากันมุ่งหน้าไปยังกลุ่มเมฆเมื่อไปเยือนป้อมปราการที่มีกำแพงล้อมรอบ Kuélap ที่ราบสูงทางเหนือของเปรู ซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคอเมซอน มองเห็นหุบเขา Utcubamba อันเขียวชอุ่ม ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3000 เมตร (9842 ฟุต) ไซต์ก่อนยุคอินคาที่อยู่ห่างไกลนี้มีพื้นที่กว่า 15 เอเคอร์…

บทบาทของสตรี

บทบาทของสตรี สมัยโรมันโบราณ ฉบับที่ 2

บทบาทของสตรี สมัยโรมันโบราณ ผู้หญิงในสังคมกว้าง สตรีชาวโรมัน มีบทบาทในชีวิตสาธารณะอย่างจำกัด บทบาทของสตรี พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วม พูด หรือลงคะแนนเสียงในการประชุมทางการเมือง และพวกเขาไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ที่มีความรับผิดชอบทางการเมือง แม้ว่าผู้หญิงบางคนที่มีคู่ครองที่มีอำนาจอาจมีอิทธิพลต่องานสาธารณะผ่านทางสามีของตน แต่ก็เป็นข้อยกเว้น นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าผู้หญิงที่มีอำนาจทางการเมืองในวรรณคดีโรมันมักถูกกระตุ้นโดยอารมณ์เชิงลบเช่นความเคียดแค้นและความริษยา และยิ่งกว่านั้น การกระทำของพวกเขามักใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของผู้ชายในแง่ร้าย…

บทบาทของสตรี

บทบาทของสตรี สมัยโรมันโบราณ ฉบับที่ 1

บทบาทของสตรี และสถานภาพที่แท้จริงของสตรี ในโลกโรมันและในสังคมโบราณ ส่วนใหญ่มักถูกบดบังด้วยอคติ ของทั้งนักเขียนชายในสมัยโบราณ และนักวิชาการชายในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขได้ไม่นานโดยทุนสมัยใหม่ซึ่ง ได้พยายามประเมินสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ การเป็นตัวแทนในศิลปะและชีวิตประจำวันของสตรีอย่างเป็น กลางมากขึ้น และทั้งหมดนี้มาจากแหล่งข้อมูลของผู้ชาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโลกโรมันที่ผู้ชายครอบงำ บทบาทของสตรี ในตำนาน…

amaritans

ศาสนศาสตร์ของชาวสะมาเรีย Samaritans

ศาสนศาสตร์ของชาวสะมาเรีย Samaritans ศาสนศาสตร์ของชาวสะมาเรีย Samaritans ชาวสะมาเรียเชื่อว่าภูเขาเกอริซิม ไม่ใช่เยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้น พวกเขาอ้างว่าโทราห์ได้รับมอบให้แก่โมเสสโดยพระเจ้าแห่งอิสราเอล ต่อมาตำรา Rabbinical ถูกปฏิเสธ The Samaritan Pentateuch (หนังสือห้าเล่มของโมเสส) เป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพื้นฐาน เสริมด้วยพงศาวดารทางประวัติศาสตร์…

ชาวสะมาเรีย

Samaritans ชาวสะมาเรีย

Samaritans ชาวสะมาเรีย เป็นนิกายทางศาสนาของชาวยิวชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขา Gerizim, Nablus, Hebron และ West Bank ในอิสราเอล ชุมชนนี้แตกต่างจากศาสนายิวกระแสหลักโดยอ้างว่าผู้ติดตามยอมรับเฉพาะหนังสือห้าเล่มของโมเสส (โตราห์) และไม่ใช่หนังสือของผู้เผยพระวจนะหรือตำราในภายหลัง อ้างถึงตัวเองว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ (ผู้พิทักษ์) ของโตราห์”…